• Sản Phẩm

 

👇 Bấm vào link theo yêu cầu này 👇

🍀 Bình Nước Tương (Sauce Bottle)      🍀 Chén Chấm Tròn (Round) Trái Xoan (Oval)                  🍀 Chén Bát / Tô (Bowls)

🍀 Bình Rượu (Sake Pot)                         🍀 Chén Chấm Chữ Nhật (Rectangle) Vuông (Square)     🍀 Hủ tăm (Toothpick Can)

🍀 Bình Dobin Mushi                                🍀 Chén Chấm Có Ngăn (Grid Sauce Dish)                       🍀 Gác Đũa (Chopsticks Holder)

🍀 Bình Trà (Tea Pot)                                  🍀 Dĩa Vuông (Square)                                                         🍀 Muỗng (Spoon)

                                                                    🍀 Dĩa Tròn (Round) Trái Xoan (Oval)                             🍀 Gạt Tàn (Ashtray)

🍀 Ly Nhỏ (Sake/Tea Cup)                       🍀 Dĩa Chữ Nhật (Rectangle)

🍀 Ly Lớn (Tea/Desert Cup)                     🍀 Dĩa Có Ngăn (Grid Sauce Plate)

🍀 Ly Chawan Mushi                                🍀 Dĩa Đặc Biệt (Special)    

Sản Phẩm

0968542241
0968542241