Chén Chấm Có Ngăn (Grid Sauce Dish)

0968542241
0968542241