Chén Chấm Tròn-Oval (Round)

0968542241
0968542241